SUN แจ้งหยุดผลิตชั่วคราว รง.สันป่าตองวันนี้ป้องกันความปลอดภัยจากน้ำท่วม

SUN แจ้งหยุดผลิตชั่วคราว รง.สันป่าตองวันนี้ป้องกันความปลอดภัยจากน้ำท่วม

นายวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน SUN เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงงาน จากพายุฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ในแม่น้ำขานที่อยู่ใกล้กับโรงงานมีระดับสูง และน้ำไหลระบายไม่ทัน ล้นทะลักท่วมบริเวณใกล้เคียงและพื้นที่ของโรงงานจึงต้องหยุดดำเนินการผลิต 1 วัน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 สำหรับผลกระทบเบื้องต้น ในส่วนของสายการผลิตและคลังเก็บสินค้า ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่ยกระดับสูงกว่าพื้นปกติ ทั้งนี้ระดับน้ำในพื้นที่ค่อย ๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการผลิตตามปกติได้ ในวันทำการถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญสูงสุดในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการรักษาความปลอดภัยของพนักงาน จากปัญหาภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิด เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทจะยังสามารถดำเนินผลิตสินค้า เพื่อจัดส่งต่อไปยังผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศได้ตามกำหนด นายวีระ กล่าวทิ้งท้าย