อิสราเอลพบเด็กป่วย ‘โปลิโอ’ เพิ่ม 3 ราย

เยรูซาเล็ม,กระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอล รายงานการตรวจพบเด็กติดเชื้อไวรัสโปลิโอระหว่างการสอบสวนทางระบาดวิทยา จำนวน 3 ราย หลังจากเด็กชายวัย 8 ปี

ทางตอนเหนือของประเทศ มีผลตรวจโรคโปลิโอเป็นบวกเมื่อต้นสัปดาห์นี้รายงานระบุว่าปัจจุบันเด็กทั้งสามราย ซึ่งถูกจัดเป็นผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กชายข้างต้น ไม่ได้แสดงอาการทางคลินิกของโรคโปลิโออนึ่ง อิสราเอลตรวจพบการระบาดของโรคโปลิโอจากกลุ่มผู้ติดเชื้อ 9 ราย เมื่อเดือนมีนาคม 2023

เด็ก อิสราเอลพบเด็กป่วย

ซึ่งนำสู่การรณรงค์แจกวัคซีนป้องกันโรคเป็นวงกว้างแก่ประชาชนอายุไม่เกิน 17 ปีต่อมากระทรวงฯ ประกาศว่าการระบาดของโรคโปลิโอในอิสราเอลยุติลงแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ทว่ามีการค้นพบเชื้อไวรัสโปลิโอในระบบน้ำเสียทั่วประเทศในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากระทรวงฯ เสริมว่าปัจจุบันมีเด็กในอิสราเอลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอมากกว่า 150,000 คน

ข่าวเกี่ยวกับเด็กเพิ่มเติม>>>>“วัยเด็ก” สมองสดใส เมื่อ “สูงวัย” กายใจจะแข็งแรง